Meaning


PPE ( Personal Protective Equipment)

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เป็นปราการด่านสุดท้าย มีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวก แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์สวมใส่อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สวมใส่ยังปลอดภัยในขณะทำงาน หรือต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

เช่น ป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย ป้องกันความร้อน ป้องกันเคมี หรือว่าป้องกันแบคทีเรีย หรือละอองต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง

Product


หมวดสินค้า แบ่งออกได้เป็น 8 หมวด

Contact Us


Contact Info

Address

27 Ramintra Soi48, Ramintra Rd.,
Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

Phone

02-509-4438

Fax.

02-509-4088